Προβολή της εταιρικής ταυτότητας της KIA Κύπρου και προβολής των μοντέλων αυτοκινήτων σύμφωνα με φυγατρικό site.

 

Τεχνολογίες: HTML 5, CSS3, Javascript, Bootstrap, PHP, Word Press

Έτος: 2017

Πελάτες: Cape Solutions